Integritetspolicy

INTRODUKTION

Groovy Garden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla i framtiden (nedan ”Tjänsterna”) samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, ip-adress, personnummer, och vad avser mäklare personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, ip-adress, personnummer, sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS INTE

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (nedan ”Känsliga Personuppgifter”). Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Vi behandlar inte några Känsliga Personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.

VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL?

Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifter varierar beroende på vilken Tjänst som används, men kan inkludera:

  • Att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna och göra dem mer användarvänliga.
  • Att svara på frågor och förfrågningar från användare.
  • Att skicka information och erbjudanden till användare som har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
  • Att genomföra marknadsföring och annonsering.

KONTAKTUPPGIFTER

Groovy Garden AB
Steninge Slotssväg 141, 195 91 Märsta.
kontakt@groovygarden.se
Tel: 08 – 59 25 27 01