Retur- och återbetalningspolicy

1. Vi på Groovy garden AB saluför en levande produkt. Det gäller då andra garantibestämmelser än för t.ex. hushållsprodukter. Både köpare och säljare har ansvar. Det viktigaste är att du som konsument har tagit del av skötsel för just din produkt i fråga vad gäller exempelvis bevattning. Uppfylls skötselkriterierna och det trots allt uppstår en brist/plantan dör, har du rätt att reklamera denna.

2. Om en planta dör inom 2 månader kommer kommer Groovy garden AB ersätta denna kostnadsfritt om det inte föreligger ett uppenbart dåligt vattnad planta alt vattensjuk jord.

3. Om växten dör inom 4 månader skall vi ha dokumenterad vetskap om detta med hjälp av bilder och video som uppvisar brister inom de första 2 månaderna. 

4. Om en eller flera växter dör efter 6 månader är det reglerat enligt lag så att det är upp till kunden att bevisa att växten har dött på grund av bristande kvalitet under de första 6 månaderna.

5. Ytterligare bestämmelser om garantin kan få genom att ringa oss på: 073-6766105