Vi som driver Groovy Garden AB och Trädgårdsmästeriet Steninge slott.

Med ett stort intresse för den moderna människans gröna liv vill vi genom gediget och professionellt kunnande, en stor portion kreativitet och inte minst genom en rejäl nypa nyfikenhet utveckla vår verksamhet med stolthet – in i framtiden.

David Söderberg, Trädgårdsingenjör, utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.

Irina Minow Söderberg, utbildad Trädgårdsmästare genom Säbyholms trädgårdsutbildning, Stockholm.
Även med akademisk bakgrund inom språk -och litteraturvetenskap från Lviv universitet.