Projektering av offentliga ytor

Vi har idag ett utmärkt samarbete med Blomberg&Segerberg Trädgårdsutveckling. Den samlade höga kompetensen inom växtkännedom ”rätt växt på rätt plats” samt ett gediget kunnande vad gäller markbyggnad, stenläggning, bygge av trappor och murar etc gör vårt samarbete mycket starkt!

Vi behöver inte jobba med fler underleverantörer, Vi kan hålla våra uppsatta tider från planering till färdigt resultat, och eftersom all kompetens finns tillgängligt inom området planering-växtmaterial-anläggning- kan vi lösa de flesta situationer genom att korta tidsåtgången och skära i onödiga kostnader.

En trädgårdsarkitekt finns också sedan länge med ”under vårt parasoll” vilket gör att vi kan erbjuda er en helhetslösning från en gedigen grundidè på ritbordet till en nyanlagd färdig trädgård!