Planteringstjänster, skötselavtal och beskärning

Vi åtar oss alla typer av planteringsuppdrag, oavsett storlek. Fler och fler väljer att få de buskar, träd och häckväxter de köper hos oss planterade. Boka in planteringen direkt vid ditt inköp!

Vi vill naturligtvis att era planteringar skall etablera sig väl, – men också på sikt utveckla sig vackert!

I speciellt de fall där vi utfört trädgårdsanläggningen/planteringen kan vi utföra skötsel under den kommande säsongen (etableringsskötsel). Det finns flera olika lösningar vi kan erbjuda beroende på projektets storlek, – flexibilitet är vårt ledord ! Skötsel kan även, förutom bevattning och allmän puts, även inkludera beskärningsinsatser under framförallt det så viktiga uppbyggnadsskedet.

Vi utför all slags beskärning, vare sig det gäller fruktträd, häckklippning, uppbyggnads- samt föryngringsbeskärning. Även röjning av sly samt övrig trädvård på förfrågan.